Sang behøver ikke at være en usikker pendling mellem brummer og kastrat

Tanken var at overraske og bringe 2 personalegrupper ud af deres komfortzone på en ufarlig måde. De to grupper var fra Ishøj Naturcenter og Skolelandbrug og Haver til Maver Furesø. Lederne havde programsat sangeventet som Ledernes time. 🙂 Lokationen var en spejderhytte, hvor kragerne vender.
På en humoristisk og tryg måde blev vi guidet til sang. Alle (14) følte sig set og hørt, og vi syntes selv vi lød ganske godt. Fællesskabsfølelsen var enorm.
Sang behøver ikke at være en usikker pendling mellem at være brummer og kastrat. Med afslapning og rigtig brug af åndedræt virkede det faktisk OK.
Louise var utrolig sød og udstrålede kompetence. Også i aftalefasen var det en god oplevelse. Hun skærmede især de særligt usikre. Jeg får lyst til at prøve at synge for alvor. Måske et kor med audition..